Spring naar inhoud

Welk accent past volgens u het best bij de toekomst van Alblasserdam? Stem nu!

De omgevingsvisie zal over veel verschillende onderwerpen gaan. Maar door beperkte ruimte, tijd en geld moeten we kiezen welke onderwerpen het belangrijkst zijn. Dus: waar ligt het accent? Als u stemt op 1 van de 5 accenten, laat u aan ons weten welke onderwerpen volgens u de meeste aandacht zouden moeten krijgen. Dit betekent niet dat andere onderwerpen vergeten zullen worden, het geeft vooral de denkrichting aan voor onze omgevingsvisie.

Breng nu uw stem uit! Dit is mogelijk tot 15 oktober.

Loading...
Stemmen
1. Kies
2. Verificatie
3. Bevestig
Kies jouw favoriete accent en vul in de volgende stap je gegevens in.
Kies een accent
×
Via onderstaande knop kun je op een aparte pagina je e-mailadres invullen. Ter controle krijg je een mail om je e-mailadres te bevestigen. Als dat lukt kom je terug op deze pagina.
Kies een accent
Gevalideerd
Het controleren van je e-mailadres is gelukt!
Je bent bijna klaar. Klik op onderstaande knop om je stem te versturen.

Dank voor uw stem!


Het opslaan van je stem is niet gelukt

Er is iets misgegaan bij het opslaan van je stem.
Probeer het later nog eens of neem contact op met de site beheerder.

Kies een accent

3

1. Dorp in de polder

1. Dorp in de polder

Als u kiest voor 'dorp in de polder' blijft veel bij het oude. Het met elkaar samen leven krijgt veel aandacht; er is veel ruimte voor jong en oud om elkaar te ontmoeten.
De gemeente gaat niet buiten de bestaande grenzen bouwen. Nieuwe bedrijfsgebouwen komen alleen op plekken die daar nu al beschikbaar voor zijn. De wegen van en naar bedrijventerreinen krijgen niet veel extra aandacht. Nieuwe woningen bouwen we vooral op plekken waar al huizen staan. Van hoogbouw is, op de bestaande locaties na, geen sprake.

Duurzame maatregelen worden alleen gedaan op plekken die het landschap en de aanblik van het dorp niet verstoren. Omdat ons verleden belangrijk voor ons is hebben we veel aandacht voor ons erfgoed. We doen er zoveel mogelijk aan om hinder van (water)wegen, en bedrijven te voorkomen. Om vitaal te blijven leggen we groen aan om te kunnen wandelen, fietsen en elkaar te ontmoeten. Meer groen helpt ons ook om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering maar zal de aanblik van het dorp niet erg veranderen.

Dorp in de polder heeft als doel: bestaanszekerheid, gezondheid en ondersteuning van inwoners die dat nodig hebben.
4

2. Welvarend dorp

2. Welvarend dorp

In het 'welvarende dorp' zijn meer luxe woningen en appartementen te vinden. Omdat deze woningen meer ruimte vragen vermoeden wij dat het aantal inwoners afneemt.
Het dorp wordt aantrekkelijker door voorzieningen als winkels en culturele instellingen die vooral veel bieden voor welvarende senioren. Dienstverlenende bedrijven zijn welkom terwijl we industrie en grote bedrijven niet zo graag zien komen. Hierdoor verandert de werkgelegenheid of verdwijnen banen. Door deze veranderingen zullen mogelijk meer jongere gezinnen wegtrekken waardoor het dorp vergrijst. Dat de bevolking veroudert heeft gevolgen voor de gezondheid en de behoefte aan zorg van de inwoners. Gezondheid is erg belangrijk in het welvarende dorp. Er is ruimte om te onthaasten, sociale controle en zorg voor elkaar en is er ruimte voor zorg die mensen zelf betalen (particuliere zorg). Het dorp is ingericht met mooie en luxe materialen en het is er goed wandelen en fietsen.

Welvarend dorp heeft als doel: wonen, leefbaarheid en gezondheid.
5

3. Bedrijvig dijkdorp

3. Bedrijvig dijkdorp

In het 'bedrijvige dijkdorp' staan werkgelegenheid, onderwijs en economie centraal. We willen nieuwe banen en voorzieningen creëren.
We moedigen allerlei soorten bedrijven aan om zich bij ons te vestigen; fabrieken, dienstverlenende bedrijven, IT-bedrijven, winkels. Door de groeiende werkgelegenheid moet het dorp beter bereikbaar zijn. Werknemers kunnen dan van en naar het ons dorp reizen zonder er te komen wonen. Als we hiervoor kiezen, verbreden we de huidige ontsluitingswegen en zorgen we voor meer openbaar vervoer. Deze oplossing kan ten koste gaan van het groen in onze omgeving. Werken kan tegenwoordig vaak ook prima op afstand. Daarom is ook een goede digitale snelweg belangrijk in het bedrijvige dijkdorp.

Als er meer bedrijven en banen komen zullen ook meer mensen in Alblasserdam willen wonen. Daarom zoeken we ook buiten de huidige grenzen naar plekken om woningen te bouwen. Ook kan er meer hoogbouw komen. De woningen stemmen we af op de banen die er bij komen. Er kunnen starterswoningen komen, maar ook duurdere huizen voor mensen die dat kunnen betalen.

Bedrijvig dijkdorp heeft als doel: bereikbaarheid, werkgelegenheid, woningbouw en het opnieuw gebruiken van grondstoffen (circulariteit).
6

4. Fit en groen in de polder

4. Fit en groen in de polder

In het 'fitte en groene dorp in de polder' zijn het milieu en duurzaamheid erg belangrijk. We zetten flink in op vergroening en het opwekken en besparen van energie.
Deze ontwikkelingen moeten elkaar niet tegenwerken. Vergroening, hergebruik, warmtepompen, een warmtenet en het omgaan met extreem weer krijgen veel aandacht. Hierbij kijken we naar bestaande maar ook nieuwe oplossingen.

We maken de buitenruimte groener door tegels en asfalt zoveel mogelijk te vervangen door waterdoorlatende materialen. Ook zorgen we dat veel verschillende soorten planten en dieren goede leefomstandigheden vinden in ons dorp. We planten alleen inheemse soorten aan. Daarnaast leggen we meer wandel- en fietspaden en natuurlijke speelplaatsen aan om van het groen te genieten. Om gezondheid nog verder te bevorderen zorgen we voor voldoende ruimte om te sporten.
Woningbouw en bedrijvigheid zijn minder belangrijk. Natuurlijk zijn bedrijven welkom in Alblasserdam maar wij verlangen van deze bedrijven dat zij hetzelfde over het milieu denken als wij. Woningbouw gebeurt duurzaam en met een belangrijke rol voor de natuur. Waar mogelijk veranderen we bedrijventerreinen in gebieden met woningen of maken we zones met bedrijven én huizen.

We leggen geen nieuwe wegen aan, maar stimuleren de fiets, het openbaar vervoer, laadpalen en deelauto's/ deelscooters. Een fit en groen dorp in de polder heeft als doel: aanpassen aan de klimaatverandering, de klimaatverandering tegengaan, het opnieuw gebruiken van grondstoffen en gezondheid.
7

5. Groeibriljant

5. Groeibriljant

In de 'groeibriljant' kiezen we voor groei. Het aantal inwoners zal ongeveer verdubbelen. Maar aan de bevolkingsgroei zit een grens. Daarom zoekt de gemeente de oplossing in hoogbouw.
Alblasserdam wordt hierdoor minder een dorps en gaat meer op een stad lijken. Omdat we meer inwoners hebben komen er ook meer verschillende soorten voorzieningen. We streven naar een levendig beeld op straat; cultuur, horeca en beleving vinden we steeds belangrijker. Wegen en fietspaden moeten we hierop aanpassen want veel mensen zullen van en naar Alblasserdam gaan reizen.

Bedrijventerrein Vinkenwaard Noord wordt een gebied waar wonen en werken naast elkaar gebeurt. Bedrijven die een risico met zich meebrengen verplaatsen we zoveel mogelijk naar Vinkenwaard Zuid en Nieuwland Parc of naar de regio. Als bedrijven de regio verlaten gaat dat ten koste van de werkgelegenheid.

Groeibriljant heeft als doel: woningbouw, bereikbaarheid, bestaanszekerheid en ondersteuning van mensen die dat nodig hebben.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel