Spring naar inhoud

Privacyverklaring

In het kort

Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. De gemeente vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die je ons via de website verstrekt en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

1. Algemeen

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Hieronder lees je voor welke doelen op praatmee.alblasserdam.nl persoonsgegevens worden verwerkt. 

Doel

  • De mening van inwoners verzamelen door middel van een vragenlijst en suggestiekaart

Subdoelen

  • De inwoners informeren over de komende omgevingsvisie.

2. Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om tot een gedragen omgevingsvisie te komen.

3. Categorieën persoonsgegevens

E-mail: van 1 februari 2023 t/m 1 februari 2024 vragen we mensen die een suggestie doen op de suggestiekaart hun e-mailadres achter te laten. Dit e-mailadres gebruiken we om contact met u op te nemen als uw suggestie vragen bij ons oproept en wij u om verduidelijking willen vragen. Ook wordt uw e-mail adres gevraagd als u het contactformulier invult.

Telefoonnummer: van 1 februari 2023 t/m 1 februari 2024 vragen we mensen die een suggestie doen op de suggestiekaart hun telefoonnummer achter te laten. Dit telefoonnummer gebruiken we om contact met u op te nemen als uw suggestie vragen bij ons oproept en wij u om verduidelijking willen vragen.

4. Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor uw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van praatmee.Alblasserdam.nl geldt het volgende: 

Suggestiekaart:

  • De suggestiekaart kan tot 31 juli 2023 ingevuld worden.
  • Na 24 juni 2021 worden de opgehaalde gegevens verwerkt om deelnemers een uitnodiging te kunnen sturen voor het accentencarrousel.

Contactpagina:

  • De contactpagina kan tot 31 dec 2024 ingevuld worden.
  • De ingevulde gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen om uw vraag of opmerking te beantwoorden.

De achterliggende databases worden verwijderd nadat de input verwerkt is voor de omgevingsvisie, ongeveer februari 2024.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel