Spring naar inhoud

Privacyverklaring

In het kort

Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. De gemeente vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die je ons via de website verstrekt en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

1. Algemeen

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welk doel. Hieronder lees je voor welke doelen op praatmee.alblasserdam.nl persoonsgegevens worden verwerkt. 

Doel

  • De mening van inwoners verzamelen door hen een stem uit te laten brengen
  • Het zoveel mogelijk voorkomen van meerdere stemmen vanuit één bewoner door de inwoner de stem te laten bevestigen per email.

Subdoelen

  • De inwoners informeren over de komende omgevingsvisie.

2. Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om tot een gedragen omgevingsvisie te komen.

3. Categorieën persoonsgegevens

E-mail: van 15 september t/m 15 oktober 2021 geven inwoners die willen stemmen, hun e-mailadres op. Op dit e-mailadres ontvangen zij een e-mail om hun stem te bevestigen. Dit e-mailadres gebruikt de gemeente om te kunnen controleren of één inwoner niet meerdere keren stemt. Ook wordt het e-mailadres gebruikt als inwoners de contactpagina hebben ingevuld. In dit geval wordt er per e-mail contact opgenomen met de inwoner om eventuele vraag/opmerking te beantwoorden.

4. Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van praatmee.Alblasserdam.nl geldt het volgende: 

e-mailadres voor stemmen:

  • Stemmen kan tot 15 oktober 2021.
  • De gemeente bewaart de e-mailadressen tot 31 oktober 2021 om zo dubbele stemmen van één inwoner te herkennen en te verwijderen.

Contactpagina:

  • De contactpagina kan vanaf 1 juni tot 30 november 2021 ingevuld worden.
  • De ingevulde gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen om uw vraag of opmerking te beantwoorden.

De achterliggende databases worden verwijderd nadat de tweede participatie ronde in september/oktober is voltooid.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel