Spring naar inhoud

De omgevingswet

Van véél wetten naar één omgevingswet

In Nederland gelden op dit moment 26 wetten voor bijvoorbeeld ruimte, wonen, infrastructuur, water, milieu en natuur die invloed hebben op de leefomgeving. Die worden nu allemaal samengebracht in één wet: de omgevingswet. Ook gaan we van vijfduizend wetsartikelen naar driehonderdvijftig. Het doel is om het omgevingsrecht overzichtelijker en duidelijker te maken.

Het moet ook makkelijke worden om verschillende belangen die samenkomen in onze leefomgeving beter op elkaar af te stemmen. Denk daarbij aan natuur, mobiliteit en cultureel erfgoed. Kortom, deze regeling dwingt de gemeente om naar al deze thema's te kijken voordat er een besluit valt over de leefomgeving. De omgevingswet moet het makkelijker maken om snel in te spelen op nieuwe en belangrijke ontwikkelingen in de samenleving. Door de hoeveelheid aan wetten en regels gaat dit nu vaak moeizaam.

Meer informatie over de omgevingswet op rijksoverheid.nl
Verschuiving van taken

Taken verschuiven van de rijksoverheid naar gemeenten en de wet maakt verschillen tussen regio’s in Nederland mogelijk. Zo kunnen gemeenten het eigen omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen doelstellingen en behoeften.

De omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een onderdeel van de omgevingswet. In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de leefomgeving voor de lange termijn vast. De gemeente stelt één omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. Daarnaast kan de gemeente samen met een andere gemeente of met de provincie een gezamenlijke of regionale omgevingsvisie opstellen. Elke gemeente moet uiterlijk in 2024 haar omgevingsvisie hebben vastgesteld.

Lees meer over de omgevingsvisie
Hoe betrekken we u?

Tot nu toe konden inwoners meedenken over de inhoud van de verschillende accenten en mochten zij tot en met oktober 2021 hun stem uit brengen op hun favoriete accent.

Vanaf het najaar 2022 zullen wij de verschillende wijken in gaan en aan u vragen wat u mooi vindt aan uw wijk, wat er beter kan en hoe we samen uw wijk 'fitter en groener' kunnen maken. Meer informatie hierover zal volgen in september/oktober.

Meer ruimte voor initiatieven

De wet moet meer ruimte bieden voor initiatieven van bewoners (en bedrijven). Dit wordt door de rijksoverheid als volgt beschreven: ‘De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.’

Belangrijke vragen

Om te komen tot een omgevingsvisie, moeten we een aantal belangrijke vragen beantwoorden:

  • Wie zijn wij als dorp? Wat is onze identiteit?
  • Welke (toekomstige) ontwikkelingen komen er op ons af op zowel lokaal, regionaal, nationaal als mondiaal niveau?
  • Wat zijn de ambities en de doelen van het Rijk en de provincie?
  • Welke afspraken hebben wij als gemeente al gemaakt? Dit kunnen afspraken zijn met de regio, met de provincie of met de waterschappen.

Als we dit allemaal op een rijtje hebben, hebben we een overzicht welke opgaven er op ons afkomen.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel