Spring naar inhoud

De stemmen zijn geteld!

Woningen, zonnepanelen, winkels, bomen, sportvelden. Zomaar een paar voorbeelden van dingen die we nodig hebben in ons dorp. Maar hoeveel willen we er en waar moeten ze komen? De ruimte is beperkt dus we moeten keuzes maken. Waar kiezen we voor of, anders gezegd, waar leggen we het accent?

Fit en groen dorp in de polder

Het accent 'fit en groen in de polder' is met behulp van inwoners gekozen als het accent waar we in Alblasserdam op willen inzetten.

In het 'fitte en groene dorp in de polder' zijn het milieu en duurzaamheid erg belangrijk. We zetten flink in op vergroening en het opwekken en besparen van energie. Deze ontwikkelingen moeten elkaar niet tegenwerken. Vergroening, hergebruik, warmtepompen, een warmtenet en het omgaan met extreem weer krijgen veel aandacht. Hierbij kijken we naar bestaande maar ook nieuwe oplossingen. We maken de buitenruimte groener door tegels en asfalt zoveel mogelijk te vervangen door waterdoorlatende materialen.

Ook zorgen we dat veel verschillende soorten planten en dieren goede leefomstandigheden vinden in ons dorp. We planten alleen inheemse soorten aan. Daarnaast leggen we meer wandel- en fietspaden en natuurlijke speelplaatsen aan om van het groen te genieten. Om gezondheid nog verder te bevorderen zorgen we voor voldoende ruimte om te sporten.

Woningbouw en bedrijvigheid zijn minder belangrijk. Natuurlijk zijn bedrijven welkom in Alblasserdam maar wij verlangen van deze bedrijven dat zij hetzelfde over het milieu denken als wij. Woningbouw gebeurt duurzaam en met een belangrijke rol voor de natuur. Waar mogelijk veranderen we bedrijventerreinen in gebieden met woningen of maken we zones met bedrijven én huizen. We leggen geen nieuwe wegen aan, maar stimuleren de fiets, het openbaar vervoer, laadpalen en deelauto's/ deelscooters.

Een fit en groen dorp in de polder heeft als doel: aanpassen aan de klimaatverandering, de klimaatverandering tegengaan, het opnieuw gebruiken van grondstoffen en gezondheid.

Het opstellen van de omgevingsvisie

Vanaf het najaar wil de gemeente verder met u in gesprek. Wij zullen de verschillende wijken in gaan en aan u vragen wat u mooi vindt aan uw wijk, wat er beter kan en hoe we samen uw wijk 'fitter en groener' kunnen maken. Meer informatie hierover zal volgen in september/oktober.

1 juni tot 31 juli

invullen van de enquête

1 juli

Accentencarrousel

Augustus

Verwerken van de input

10 september tot 15 oktober

Stemmen op een accent

December

Gemeenteraad kiest voor één accent

2022

Omgevingsvisie wordt opgesteld

Login om verder te gaan
refresh

Cancel